kingdom of heaven movie เบมัน (ออร์แลนโด บลูม) ช่างเหล็กที่สูญเสียครอบครัวแล้วก็แทบสิ้นเชื่อถือ สงครามศาสนาที่ร้อนระอุในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนจะไกลห่างจากเขา แต่ว่าแล้วเขากลับถูกดึงเข้าไปร่วมในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่นั้นด้วย ท่ามกลางความสนั่น และก็เสน่ห์ของเยรูซาเล็มยุคกลาง เขาหลงรัก เจริญเติบโตสู่ความเป็นหัวหน้า รวมทั้งในที่สุดได้ใช้ความกล้าหาญชาญชัย […]